Instal·lar Flash Player a Mozilla des de tar.gz

Potser hi ha qualque manera més fàcil de fer-ho, però aquesta que us presentem a continuació és la que us funcionarà segur, i de passada ens permet practicar les comandes bàsiques per al manteniment de la nostra distribució Linux, sigui la que sigui.

Des de la web d’Adobe descarrego el fitxer .tar.gz. Aquest fitxer es descarrega per defecte a la carpeta Baixades. El primer de tot que he de fer és obrir un terminal de comandes, situar-me en aquell directori, descomprimir el fitxer amb tar i situar-me a dins del directori descomprimit:

$ cd ~/Baixades
$ mkdir install_flash
$ tar xf install_flash_player_11_linux.x86_64g.tar.gz -C ./install_flash
$ cd install_flash

Després he de copiar el fitxer de llibreria libflashplayer.so a dins de la carpeta de plugins de Mozilla, que a la meva distribució Ubuntu 14.04 se troba a /usr/bin/mozilla:

$ cp libflashplayer.so /usr/bin/mozilla/plugins

Finalment, hem de copiar els directoris de forma recursiva que hi ha a dins de la carpeta /install_flash/usr a la carpeta /usr

$ sudo cp -r usr/* /usr

 Si reiniciem el Mozilla Firefox, ja tendrem el plugin instal·lat i operatiu.

Anuncis
Arxivat a Uncategorized

Flashejar la BIOS d’un Asus Ieee 1005 HA

En aquest altre vídeo podem veure com flashejar la BIOS d’un netbook Asus Ieee 1005 HA. El procés de flashejar la BIOS és molt delicat, sempre ens hem d’assegurar de tenir el carregador connectat. Les explicacions són en anglès.

 

Tagged with:
Arxivat a Hardware

Testar una font d’alimentació amb un Multímetre

En aquest vídeo podeu veure com es poden comprovar els voltatges de corrent contínua proporcionats per una font d’alimentació, emprant un multímetre, un clip i un ventilador (jo he fet la prova connectant un DVD o un disc dur).

És interessant apuntar els voltatges que obtenim amb més o menys aparells connectats a la font d’alimentació.

Tagged with:
Arxivat a Hardware

Instal·lar VLC Video Lan

Des d’aquest enllaç és molt fàcil instal·lar VLC Videolan en el teu sistema Ubuntu.

Tagged with:
Arxivat a Linux, Software

Desactivar/Inhabilitar el Touchpad en Ubuntu

Tenc un Asus Ieee 1005 HA on tenc instal·lat, des de fa dos díes, el Lubuntu 14.04. Abans hi tenia instal·lada una versió de Linux Mint que em permetia utilitzar tots els accessos directes de les tecles de funció (apujar/abaixar/silenciar volum, activar sortida VGA..) inclosa la d’activar / desactivar el Touchpad.

Però amb Lubuntu no em funciona aquesta darrera tecla (Fn + F3) així que he hagut de cercar la solució per Internet:

1. Llistar amb xinput els dispositius d’entrada del sistema

# xinput list

⎡ Virtual core pointer                        id=2    [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer                  id=4    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ Logitech USB Optical Mouse              id=14    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad              id=13    [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                   id=3    [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard                 id=5    [slave  keyboard (3)]
↳ Power Button                                id=6    [slave  keyboard (3)]
↳ Video Bus                                      id=7    [slave  keyboard (3)]
↳ Power Button                                id=8    [slave  keyboard (3)]
↳ Sleep Button                                 id=9    [slave  keyboard (3)]
↳ USB2.0 UVC 1.3M WebCam                 id=10    [slave  keyboard (3)]
↳ Eee PC WMI hotkeys                               id=11    [slave  keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard                id=12    [slave  keyboard (3)]

2. El Touchpad té l’identificador número 13. Llavors, per inhabilitar-lo:

# xinput set-prop 13 "Device Enabled" 0
Tagged with:
Arxivat a Linux, Manteniment

i-Nex: una eina equivalent a CPU-Z per a Linux

http://www.omgubuntu.co.uk/2014/02/nex-cpu-z-hardware-stat-tool-linux

sudo add-apt-repository ppa:nemh/gambas3
sudo add-apt-repository ppa:i-nex-development-team/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install i-nex
Arxivat a Hardware, Linux

Programar aturada (shutdown) de l’ordinador en Ubuntu

Si volem programar l’aturada (Shutdown) del nostre ordinador a una hora determinada, podem emprar la comanda shutdown

Per a aturar l’ordinador de forma immediata, emprarem:

sudo shutdown -h now

o

$ sudo shutdown -h 0

En canvi, si volem que s’aturi a una hora determinada, per exemple, a les cinc de l’horabaixa, emprarem:

$ sudo shutdown -h 17:00 "Aixo es un comentari sobre l'aturada
Tagged with:
Arxivat a Linux, Manteniment